Μικρη Λιμνη Χαμοκερασων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51401400
1,66
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
41°11'16''N 24°22'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή