Τεχνητο Λιμνιο Κοκκινογειων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51401300
7,24
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°11'33''N 23°54'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή