Τεχνητο Λιμνιο Νικοτσαρα

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51401100
13,95
13,60
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°7'32''N 24°4'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1150005 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή