Τεχνητα Λιμνια Χωριστης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51400900
24,26
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°7'18''N 24°13'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή