Εσωτερικο Ελος Πηγων Βοιρανης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51400700
135,68
103,87
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°4'13''N 24°15'56''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1150005 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή