Τεχνητα Λιμνια Μαυρολευκης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51400200
88,83
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°2'53''N 24°4'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή