Τεχνητα Λιμνια Νεροφρακτη

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51400100
350,55
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°1'55''N 24°8'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή