Εκβολη Παλιορρεματος

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51303700
10,91
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°51'50''N 25°37'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή