Μικρες Λιμνες Κερασιων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51303100
1,43
1,43
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
41°12'57''N 25°52'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1130011 ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή