Τεχνητο Λιμνιο Ραγαδας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51302900
1,12
1,12
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°9'27''N 25°45'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1130011 ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή