Τεχνητα Λιμνια Φαγωμενου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51302600
10,51
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°8'7''N 25°29'31''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή