Εσωτερικο Ελος Χαμηλου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51302400
62,36
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°7'55''N 25°20'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή