Τεχνητα Λιμνια Μεσοχωριου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51302300
5,27
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°6'1''N 25°19'58''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή