Τεχνητα Λιμνια Αιγειρου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51302100
7,94
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°4'46''N 25°17'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή