Μικρες Λιμνες Κιζαριου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51302000
15,24
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
41°3'43''N 25°45'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή