Παραποταμια Εσωτερικα Ελη Ιασιου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51301900
100,95
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°3'57''N 25°43'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή