Εσωτερικο Ελος Καλλιθεας 1

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51301600
1,76
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°2'30''N 25°27'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή