Εσωτερικο Ελος Μικρου Δουκατου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51301400
5,47
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°1'53''N 25°25'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή