Εσωτερικα Ελη Πελαγιας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51301200
19,14
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°1'20''N 25°27'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή