Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Οχυρου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51300700
1,85
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°58'28''N 25°29'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή