Εσωτερικα Ελη Αβδηρων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51201100
25,95
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°59'15''N 24°56'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ntomouz Ormαn (Αβδήρων)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή