Εσωτερικο Ελος Καλλιθεας 3

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51201000
0,75
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°15'49''N 24°45'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, Περιφερειακή Έκταση
GR99 - Άλλα Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, Περιοχές Αειφορικής Χρήσης & Ανάπτυξης Γ6B

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή