Τεχνητο Λιμνιο Γαλανης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51200300
8,71
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°5'34''N 24°46'18''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή