Τεχνητο Λιμνιο Σημαντρων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51200100
3,09
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°8'35''N 25°1'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή