Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Μεγα

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51109000
13,48
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°57'32''N 26°11'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή