Εσωτερικο Ελος Ορμενιου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51108600
49,20
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°44'7''N 26°11'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή