Τεχνητα Λιμνια Πετρωτων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51108500
4,77
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°43'6''N 26°8'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή