Τεχνητα Λιμνια Καρακοπετρα

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51108400
28,60
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°41'3''N 26°7'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή