Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Καμενου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51108200
123,32
123,32
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°36'11''N 26°16'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1110008 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή