Εσωτερικο Ελος Βαλτου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107900
6,44
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°32'47''N 26°17'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή