Εσωτερικο Ελος Χανδρας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107800
14,92
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°31'22''N 26°16'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή