Τεχνητα Λιμνια Ορεστιαδας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107700
108,44
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°28'16''N 26°32'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή