Μικρη Λιμνη Διδυμοτειχου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107600
20,52
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
41°29'20''N 26°11'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή