Τεχνητα Λιμνια Δοξας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107500
136,78
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°28'48''N 26°16'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή