Τεχνητο Λιμνιο Αμπελια

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107400
18,07
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°28'36''N 26°11'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή