Τεχνητα Λιμνια Δασωμενου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107100
32,95
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°23'13''N 26°14'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή