Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Ελληνοχωριου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51107000
36,94
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°22'48''N 26°27'30''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή