Τεχνητα Λιμνια Κουφοβουνου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51106700
11,53
2,33
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°20'19''N 26°26'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1110005 ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή