Τεχνητα Λιμνια Ρουσσας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51106100
19,60
19,60
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°19'3''N 26°1'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1110010 ΟΡΕΙΝΟΣ ΕΒΡΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΕΡΕΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή