Πλημμυριζομενοι Αγροι Αμοριου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51106000
144,96
0,00
Πλημμυριζόμενοι Αγροί
Artificial
2020
41°16'44''N 26°25'38''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή