Μικρη Λιμνη Κυριακης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51105800
1,91
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
41°17'14''N 26°10'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή