Τεχνητα Λιμνια Σουφλιου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51105700
5,84
5,84
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°16'31''N 26°2'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1110010 ΟΡΕΙΝΟΣ ΕΒΡΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΕΡΕΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή