Εσωτερικο Ελος Σουφλιου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51104400
28,34
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°11'38''N 26°18'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή