Τεχνητο Λιμνιο Φυλακτου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51103400
25,12
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°2'40''N 26°15'59''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή