Εσωτερικο Ελος Τυχερου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51103200
450,93
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
41°0'28''N 26°18'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή