Τεχνητο Λιμνιο Βαθυρρεματος

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51102600
3,04
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°58'49''N 25°58'49''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή