Εσωτερικο Ελος Βρυσουλας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51102300
10,84
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°56'49''N 26°13'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή