Τεχνητα Λιμνια Συκορραχης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51102000
6,38
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°57'19''N 25°43'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή