Τεχνητα Λιμνια Αυρας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51101900
3,33
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°56'2''N 25°41'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή