Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Φερρων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51101600
18,79
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°54'42''N 26°9'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή